Door het beste van mezelf te geven ondersteun ik jou om het beste uit jou te laten komen.

Versterk waar je goed in bent en verander wat je weerhoudt om je doelen te bereiken
Workshop Inner Goddes Shrine Box 24 mei 2019

Workshop BryOnly’s Full Moon Flower Ritual 18 april 2019

Workshop PowerStick 25 april 2019

Workshop Magic Smudge 11 april 2019

Workshop Tiny Alter 8 mei 2019

Workshop Magic Tree 3 april 2019

27 juni2018 BryOnly's Full Moon Flower Ritual Strawberry Moon

8 mei 2018 BryOnly's Dreamgirls Maskers

26 april 2018 BryOnly's Full Moon Flower Ritual Pink Egg

17 april 2018 Magic Smudge

5 april 2018 BryOnly's PowerStick

29 maart 2018 BryOnly's Full Moon Flower Ritual

januari 2018: Full Moons Whisper Box 2018

24 oktober: BryOnly's Dreamgirls Maskers 

21 november: BryOnly's Dreamgirls Actionboard

9 november: BryOnly's Dreamgirls Grenzen stellen

3 november BryOnly's MindFit bij YogaMudraBryOnly's Dreamparents

Een goede band tussen ouder en kind is het meest waardevolle bezit in het leven
Naast de individuele coachingstrajecten die je van BryOnly gewend bent ben ik gestart met het ontwikkelen van creatieve workshops en ben ik een samenwerking aangegaan met Marcel Turk, een Gestalttherapeut.
Wij hebben een programma ontwikkeld voor ouders die handvatten kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun tiener. We gaan kijken naar gedrag, bespreken actie en reactie en benoemen blinde vlekken. Heel vaak verandert er iets in de (non) verbale communicatie tussen ouders en hun kinderen wanneer die de puberteit bereiken. Met de juiste inzichten ontstaat er ruimte om te praten, om barricades  op te lossen en om weer te bouwen aan een nieuwe volwassener fase. Hoe kun je dit het best aanpakken? Bij wie kun je terecht?

Wij, Marcel en Lindsay, zijn 2 bewogen deskundigen op het gebied van coaching en mensen. Wij hebben als collega’s in Rijks Jeugd Inrichting De Hartleborgt gewerkt en hebben dagelijks de consequenties van verstoorde relaties tussen ouder en kind moeten aanschouwen. Wij zijn door die gedeelde ervaring ervan overtuigd geraakt dat er door een openhartige manier van communiceren, van kwaad tot erger voorkomen kan worden.
Wij komen 5 sessies, die om de twee weken plaatsvinden, als groep bij elkaar en gaan hier een aantal relevante thema’s bespreken. Wij zouden het ontzettend goed en moedig vinden als uw  kind besluit om hierbij aanwezig te zijn.
 De thema’s die zeker uitgebreid behandeld worden, zijn:

Zelfbeeld
Het zelfbeeld van een kind in de puberteit staat onder druk en de taak van ouders bestaat eruit om het veranderende zelfbeeld liefdevol te begeleiden. Ouders zien de verandering en proberen hun kind te steunen waar mogelijk. De puber zal dat niet zomaar toelaten. Erbij blijven is soms het enige wat we kunnen als ouders. De bijeenkomsten zullen  steunend werken in dit proces.
Daarnaast is het belangrijk om te benoemen dat we ook het belang van een positief zelfbeeld van ouders willen bespreken.
 
Grenzen
Zonder grenzen valt er niet te leven. Nu willen pubers graag de grenzen verleggen en zoeken altijd naar het punt waarop ouders of andere gezagsdragers het ongewenste gedrag een halt toeroepen. Ouders hebben ook hun grens, maar daar zal een puber, op het eerste gezicht, nauwelijks boodschap aan hebben. We gaan op zoek naar wat ouders en hun kinderen kunnen en willen (ver)dragen. Door het inzichtelijk te maken van jouw grenzen krijgt de ander inzicht en vanuit dit inzicht kan begrip ontstaan.

Kwetsbaarheid
Onnodig te zeggen dat pubers zeer kwetsbaar zijn in de stormachtige fase van de adolescentie. Die kwetsbaarheid verdragen ze zelf moeizaam en daar zijn ouders bij nodig. Het tegenstrijdige hierin is dat pubers geen inmenging verdragen van ouders omdat ze zich onkwetsbaar (willen) opstellen. Het is al ingewikkeld genoeg in hun hoofden en harten. De ouders ondervinden erg veel hinder van deze gesloten houding en willen graag helpen. Hoe doe je dat? Rond die vraag zullen we flink wat werk verzetten.

Identiteit
In de puberteit vormt zich een definitievere versie van de identiteit van de jonge mens. Dat is een pijnlijk proces van loslaten en het nieuwe omarmen. De ouders hebben vaak moeite met het volgen van dat proces omdat het zo heftig is en omdat zij angstig zijn voor wat er mis zou kunnen gaan. Wanneer je al jouw beren op de weg uit naar jouw kind, zal hij/zij het gevoel hebben dat je hem niet vertrouwt.  Waar wij ons op focussen is de kunst van het erbij blijven en niet afwijzen van elkaar.

Projectie
Waar pubers vooral bezig zijn met worstelen om boven water te blijven zien de ouders allerlei ideeën over de toekomst van hun kind als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarop zullen ouders vaak reageren door hun toekomstdromen te projecteren op hun kroost. Altijd met de beste bedoelingen, maar daar komt gegarandeerd heisa van. We zullen ingaan op de gevolgen van projectie voor ouders en kind tegelijk. Kinderen projecteren namelijk net zo hard, maar zonder de levenservaring die ouders wel hebben. Elkaar daarin ontmoeten is lastig en tegelijkertijd heel erg noodzakelijk.
Het programma staat in grove lijnen omschreven, het unieke van dit samenkomen is dat wij al pratende op onderwerpen komen die voor deze groep van toepassing zijn. De doelstelling en verwachtingen over deze 5 sessies kunnen voor iedere ouder anders zijn.

We hebben de 1e startdatum van dit unieke concept geprikt op 20 april as.  De bijeenkomst start om 19.00 en duurt tot 21.00 uur. Wanneer je vragen hebt kun je ons  op verschillende manieren bereiken. Dit uitgebreide programma, onder leiding van 2 deskundigen, van 5 x 120 minuten kost €400,- per gezin.

je kunt je opgeven via de mail, telefoon of via de website.